Oszuszanie

Większość osłon ogniotrwałych po zamontowaniu musi być osuszanych. Osuszanie przeprowadzane jest zgodnie z ustaloną krzywą osuszania. Jest to zależne od zabudowanego materiału i jego grubości.

Nasz zespół osuszania jest w stanie przeprowadzić osuszanie przy użyciu różnych środków pomocniczych
– Osuszanie do 450 °C albo wypalanie do 1100 °C w naszych piecach
– Oszuszanie matami elektrycznymi do 230°C
– Osuszanie wysokowydajnymi palnikami – średnio: gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy