Nasz obszar działalności – przegląd

W tym obszarze działalności w ostatnich latach wymagania dla użytkowników tych instalacji jak i dla związanej z nią zabudowy ogniotrwałej znacznie się zmieniły. Dla użytkownika takich instalacji na pierwszym planie stoi efektywność, wydajność przy zachowaniu najnowszych wymogów środowiskowych. Takiemu wyzwaniu da się sprostać przy możliwie najkrótszych przestojach dzięki dobrej osłonie ogniotrwałej i kontrolowanemu odprowadzaniu ciepła. Ten możliwie krótki czas przestoju osiągamy dzięki umiejętnemu zastosowaniu odpowiednich, często bardzo specyficznych dla danego obiektu materiałów w połączeniu z ich fachową zabudową.

– Elektrownie węgla brunatnego
– Elektrownie węgla kamiennego
– Elektrownie na biomasę
– Instalacje gazowo-parowe
– Instalacje z mniejszymi kotłami
– Spalarnie fluidalne
– Spalarnie śmieci
– Spalarnie odpadów szczególnych

Przez zastosowanie zróżnicowanych materiałów i systemów można zwiększyć wydajność instalacji przemysłowej. Jednym z rozwiązań jest system e.TOP opracowany przez e-r-s GmbH. Jest to przykład wysokiego czasu utrzymania ruchu instalacji połączony z doskonałym przenikaniem ciepła. Gdyby doszło jednak do przestoju reagujemy w ciągu kilku minut. Nasz zespół szybkiej reakcji jest na okrągło w gotowości.

Poprzez naszą reorganizację przeprowadzoną w ostatnich latach zaangażowaliśmy się bardziej w działania dla Klientów z branży chemicznej i petrochemicznej.
Przez skoncentrowanie na ten interesujący obszar działalności pod kątem zabudowy ogniotrwałej udało nam się w 2012 roku nawiązać stałą współpracę z jedną z rafinerii. Obok zleceń na budowę nowych instalacji do naszych codziennych zadań należy również utrzymanie i konserwacja już istniejących kotłów, reformatorów, instalacji typu Claus ale również technicznie bardziej skomplikowanych instalacji crackingu oraz instalacji carbon black.

– Instalacje typu Claus
– Wymienniki ciepła
– Instalacje cracking’u
– Osłony gazowe przed kotłami nadciepła
– Piece technologiczne
– Reaktory
– Instalacje carbon-black

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zabudowie ogniotrwałej instalacji topnienia aluminium i piecy cynkowych. Dzięki naszej dobrej jakościowo pracy przekonaliśmy wielu Klientów do nazwiązania z nami wieloletniej współpracy. Wspieramy naszych Klientów przy czyszczeniu, demontażu starej, zabudowie nowej oraz osuszaniu osłony ogniotrwałej.Przy konstruowaniu osłony ogniotwałej i ustalaniu zakresu używanych materiałów pracujemy ze znanymi producentami wyrobów ogdniotrwałych korzystając również i z ich doświadczenia. Dla każdej osłony sporządzamy obliczenia przenikalności ciepła i w ten sposób opracowujemy jej skład materiałowy tak aby punkt zastygania leżał w strefie materiałów eksploatacyjnych, łatwo wymiennych.

– Piece i wanny utrzymania temperatury
– Piece topnienia aluminium
– Wysokotemperaturowe instalacje gazowe
– Piece typu tygiel

Szeroko rozumiana zabudowa ogniotrwała
Piece do obróbki cieplnej:
– Piece z paleniskiem wagonowym
– Piece rolowane
– Piece krematoryjne
– Piece tunelowe