Wij over ons

Persoonlijke inzet voor de tevredenheid van onze klanten in combinatie met competentie in het vak is ons principe. Vanwege de grootte ne de structuur van ons bedrijf kunnen wij onmiddelijk op alle klantenaanvragen reageren..

Onze vaklieden doen continu hun best om samen met de vakafdelingen van onze opdrachtgevers optimale oplossingen voor het verhogen van de bedrijfsveiligheid en de effectiviteit van de ons toevertrouwde installaties te vinden. Natuurlijk komt ons bedrijf ook hierbij weer de jarenlange ervaring van onze specialisten ten goede.

Door de nauwe samenwerking met verschillende bekende producenten van vuurvast materiaal hebben wij al naar gelang steeds een brede variatie van materiaal voor de verschillendste toepassingsgebieden ter beschikking. Bij de keus van het materiaal spelen natuurlijk ook de spaciale wensen van onze klanten een rol.

Onze medewerkers werken met veel engagement in “hun” bedrijf. Deze enorme inzet van ons personeel wordt dagelijks door tevreden klanten, klantentrouw, goede referenties en niet in de laatste plaats door volle orderboeken gehonoreerd.

De gezondheid en veiligheid van onze werknemers is voor ons bedrijf van groot belang. Niet in de laatste plaats om deze reden worden alle activiteiten in ons bedrijf in’t algemeen op de basis van ons e-r-s kwaliteitsmanagamentsysteem uitgevoerd.

 

Historie

Om de reden van diverse veranderingen op het gebied van vuurvaste bouw werd in februari 2009 de e-r-s GmbH opgericht.

De stad Klötze bood zich hiervoor als locatie aan vanwege het in de nadere omgeving al beschikbare vakpersoneel.

De aanwezige kennis van de markt en het vak, het hoge potentieel aan vaklieden, maar ook het al aanwezige knowhow maakten een directe intrede in de markt meteen op een hoog niveau mogelijk.
Hiervoor was het bevorderlijk, dat velen van onze medewerkers al in de jaren ervoor samen in een vergelijkbaar bedrijf hebben gewerkt en hierdoor lange inwerk- oftewel aanloopfasen en het daarmee verbonden wrijvingsverlies vermeden konden worden.

Sinds de herfst van 2009 zetelt het bedrijf aan de Poppauer Straße. Daar vindt men op een 3,6 ha groot bedrijfsareaal alle vereisten voor het bedrijven van een onderneming in deze branche. Naast de compleet gerenoveerde, reeds aanwezige magazijnruimtes werd in 2010 een productiebedrijf voor de vervaardiging van geprefabriceerde elementen opgericht, dat over de nieuwste stand van de techniek beschikt.

Aangevuld werd deze investering in 2011 door de aanschaf van een verbrandingsoven.
In hetzelfde jaar werd een magazijn met plaatsmogelijkheid voor meer dan 2000 paletten opgericht.

In het voorjaar van 2012 volgde de nieuwbouw van het administratiegebouw.

 

Profiel

Doeleinden: De e-r-s is een internationaal werkzame onderneming in de dienstverleningssector met een modern management. Als een dusdanig bedrijf  willen wij kwalitatief hoogwaardige en nuttige diensten leveren, indien wij onze klanten vakkundig adviseren en hun interesses op de voorgrond staan. Bij onze dienstverlening, producten en de werkprocessen houden wij rekening met het milieu.

Kwaliteit: Wij staan met onze klanten en diverse leveranciers in een vriendschappelijke zakenrelatie en handelen uitsluitend in genormeerde producten van gecertificeerde producenten. Onze klanten krijgen bijdetijdse en kwalitatief hoogwaardige dienstverleningen en producten aangeboden. Daarbij laten wij ons leiden door de eis, al onze producten en verrichtingen zonder fouten en op termijn te leveren.

Medewerkers: In het bewustzijn van onze sociale verantwoording als werkgevers willen wij met een open en omvattende personeelspolitiek voor vooruitstrevende werkcondities zorgen. Wij beschikken over hoog gekwalificeerd personeel en streven ernaar, door continue bijscholing de kwaliteit van onze prestaties te handhaven. Door veelzijdige informatie en een open communicatie beschikken wij over een productief en hooggemotiveerd team.

Handelswijze tegenover partners in de markt: Bij het vervolgen van onze economische doeleinden houden wij ons aan de regels van goed vertrouwen. Een actieve en open communicatie kenmerkt onze omgang met elkaar.

Succes: Door profitabele groei willen wij onze positie in de markt versterken en uitbouwen. Dit verschaft ons naast winst en een steigende bedrijfswaarde vrije ruimte als ondernemers en bewaart de zelfstandigheid van het bedrijf.

De klant en de maximale beschikbaarheid van de verbrandingsinstallatie staan bij ons bedrijf altijd vooraan.

Om deze doelen te bereiken bieden wij de snelst mogelijke service dag en nacht op 365 dagen per jaar. Daarbij letten wij op de best mogelijke kwaliteit in de uitvoering en op korte lever- en reactietijden.
Door onze grote flexibiliteit, voortdurende bereidschap tot inzet en lage kostenstructuur zijn wij in staat ook moeilijke probleemgevallen voor onze klanten met hoge kwaliteit op te lossen.

 

Referenties

De beste reclame zijn onze referenties. Tot ons grote geluk hebben wij talrijke opdrachtgevers gevonden, die onze samenwerking als partners zeer weten te waarderen.

Deze klanten hebben het verdiende vertrouwen met volgopdrachten gehonoreerd en vormen daarmee een wezenlijke steunpilaar van ons succes. 
Wij werken voor verschillende gemeentebedrijven op het gehele gebied van de Bondsrepubliek en voor grote energieconcerns.

Bovendien hoort het werken op de volgende gebieden wereldwijd bij de dagelijkse business van de e-r-s GmbH:

– Aluminiumproductie
– Installaties voor opwerking van bitumen
– Biomassawarmtekrachtcentrales
– Verbranding van chemisch afval
– Voedermiddelbedrijven

-Smeltovens
– Grafitiseringsinstallaties
– Warmtekrachtcentrales
– Houtfabricatie
– Verbranding van industrieel afval
– Verbranding van klinisch afval
– Algemene afvalverbranding
– Papierfabrieken
– Raffinaderijen
– Roetreactoren
– Superheater
-Wervelbedinstallaties

Het 
e-r-s tegelsysteem kon zijn capaciteiten reeds in veel verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk en industrieel afval en biomassawarmtekrachtcentrales onder bewijs stellen.
Op aanvraag leveren wij U graag een gedetailleerde referentielijst. 
 
 Wij bedanken ons bij onze klanten

Ons bedrijf id gecertificeerd