Onze werkgebieden in een kort overzicht

Milieu & Energie
In deze sector zijn de eisen aan de exploitanten van de installaties en aan de metselaars wat vuurvaste bekleding betreft sterk veranderd. Voor de exploitant staat het economisch aspect onder inachtneming van de nieuwste eisen in de milieuregelgeving op de voorgrond.
Deze eis laat zich met een mogelijkst lange standtijd van de vuurvaste bekleding en een gecontrolleerd warmtetransport vervullen.
De verlengde levensduur bereiken wij door een geschikte, op de installatie afgestemde materiaalkeuze in verbindung met een vakkundige foutloze werkuitvoering

– Bruinkolencentrales
– Steenkolencentrales
– Biomassawarmtecentrales
– Stoom en gascentrales
– Ketelinstallaties
– Wervelbedinstallaties
– Afvalverbrandingsinstallaties
– Installaties voor de verbranding van gevaarlijke stoffen

Door een veelheid van verschillende materialen en systemen laat zich de efficiency van de installaties verhogen. Een daarvan is het e.TOP-systeem van e-r-s GmbH. Het is een voorbeeld voor lange standtijd in verbinding met een uitstekende warmteoverdracht.
Mocht het dan ondanks alles toch nog tot een uitschakeling op korte termijn komen, reageren wij binnen enkele minuten.
Ons team voor spoedgevallen staat continu klaar.

Chemie
Door een omstructureering binnen het bedrijf vorig jaar engageren wij ons weer sterker voor onze klanten in de chemische en petrochemische industrie maar ook voor gerenommeerde bouwers van installaties.
Door het focusseren op dit interessante werkgebied binnen de vuurvaste bouw is het ons gelukt vanaf 2012 een raamcontract in een raffinaderij te sluiten Naast de uitvoering van nieuwe installaties horen ook het regelmatige onderhoud en reparatie van verbrandingskamers, reformers, Claus-installaties maar ook technisch gecompliceerde installaties zoals FCC-installaties en Carbon Black installaties tot onze dagelijkse taken.

– Claus-installaties
– Warmtewisselaars
– FCC- installaties
– Gasstolp vaor stoomgenerators met warmteterugwinning
– Procesovens
– Reactoren
– Carbon Black- installaties

Non-Ferro metalen
Onze medewerkers beschikken over langjarige ervaring in de vuurvaste uitrusting van aluminiumsmeltovens en zinkovens.
Vanwege de hoge kwaliteit in onze werkuitvoering hebben meerdere klanten met ons bedrijf een meerjarencontract gesloten.
Wij ondersteunen  onze klanten bij de reiniging, de afbraak, de levering en het drogen van de vuurvaste bekleding van hun installaties.
Bij de constructie van de vuurvaste bekleding en het vastleggen van het ervoor te gebruiken materiaal werken wij met bekende materiaalproducenten samen en maken hierbij ook gebruik van hun ervaring.
Voor iedere bekleding berekenen wij de warmteoverdracht en leggen de vuurvaste bekleding zo vast, dat het stollingspunt van het smeltbad in de slijtagelaag ligt.

– Warmhoudovens en -pannen
– Aluminiumsmeltovens
– Heetgasleidingen
– Smeltkroesovens

Algemene vuurvaste bouw
Warmtebehandelingsovens zoals:
– Herdwagenofen
– Rollenovens
– Crematoriumovens
– Tunnelovens