e.RSP - system SIC 85E...

… jest klejonym dwururowym systemem na bazie nitro wiązanych płyt SiC do ochrony rur parowych w przemysłowych spalarniach.

Poprzez zastosowanie systemu płyt ochronnych e.RSP spełniamy dążenia użytkownika do osiągnięcia wysokiej wydajności systemu.
Płyty z systemu e.RSP są wypalane dwukrotnie. Poprzez zminimalizowanie porowatości ich powłoki system ten ma zwiększoną odporność na odkładanie się żużlu i sadz.

Poprzez zastosowanie małych form oraz ułożonych na środku uchwytów ze stali nierdzewnej (do wyboru stal odporna na wysokie temperatury lub stal w wykonaniu Inconel) płytom nie przeszkadza nic w ich rozszerzaniu się. Aby wspierać rozszerzalność płyt każda z nich jest otoczona 2mm warstwą rozpuszczalnego biologicznie papieru. Ta fuga systemowa jest od strony wew. pieca zmieszana z Cel-plast®’em oraz kitem SiC.

Specjalnie skonstruowany klej o zawartość SiC ponad 80% oraz jednoczesna jego elastyczność zbliżona zachowaniem do kauczuku stanowi, razem z odpowiednio mocowanymi na nierdzewnych kotwach płytami osłaniającymi rury parowe, doskonały system zabezpieczająco-ochronny przed oddziaływaniem chemicznym jak i mechanicznym.

Celplast®
Celplast® jest plastyczną gotową do obrabiania masą, którą można pompować, szpachlować albo obrabiać kielnią. Ten materiał składa się z alkalicznej wełny krzemianowej (biologicznej) powiązanej odpornym na wysokie temperatury łącznikiem.