Historia


W związku z różnymi zmianami na rynku zabudowy ogniotrwałej w lutym 2009 powstała e-r-s GmbH.

Miejscowość Klötze, okazała się doskonałym miejscem na siedzibę ze względu na dostępność w okolicy wykwalifikowanej kadry.

Istniejący rynek, specjalistyczna wiedza, wysoki potencjał i doświadczone zasoby ludzkie ale również posiadany „know how” umożliwiły wejście w rynek na wysokim poziomie.
Pomocne w tym był fakt, że wielu naszych pracowników pracowało już wcześniej w branży, w innej podobnej firmie. Dzięki temu mogliśmy uniknąć strat często powstających w początkowej fazie przyuczania i poznawania branży.

Od jesieni 2009 główna siedziba firmy znajduje się przy ulicy Poppauer. Jest to grunt o łącznej powierzchni 1,8 ha, będący doskonałym punktem wyjścia na działalność w tej branży. Obok kompletnie odremontowanych istniejących już pomieszczeń magazynowych w 2010 roku powstała na tym terenie nowocześnie wyposażona hala produkcyjna służąca do przygotowywania prefabrykatów.

W 2011 roku inwestycja ta została dopełniona zakupem pieca do wypalania.
Również w 2011 roku powstała hala do składowania materiałów na ponad 2000 palet.

Wiosną 2012 wybudowano nowy budynek administracyjny.