Osoba do kontaktu

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem Biuro


OFFICE
office.pl@e-r-s.eu
tel.: +48 71 349 5297
faks: +48 71 349 94 09
Mobil: +48 608 733 369

Dział techniczny:
Tomasz Michalski
Mail: t.michalski@e-r-s.eu
Tel. +48 668 900 706

Kontakt

Adres Korespondencyjny

e-r-s Polska sp. zo.o.
ul. Jerzmanowska 19
54-530 Wroclaw

tel./faks: +48 71 349 52 97
mail: office.pl@e-r-s.eu

Postal adress
Headquarter

e-r-s GmbH
Poppauer Str. 36
38486 Klötze/ Germany

Tel. +49 3909-480 15-0
Fax: +49 3909-480 15-20